Chính sách bảo mật - Sinh trắc vân tay Fmtech
  • Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi quan tâm đến sự riêng tư. Tất cả các dấu vân tay của bạn đều không lưu trong hệ thống, công nghệ xử lý vân tay và có ngay kết quả báo cáo cho bạn. Để biết thêm sự quan tâm của chúng tôi, hãy đọc chính sách bảo mật.

Chương trình kiểm tra sinh trắc vân tay của fmtech không lưu trữ và truyền dấu vân tay. Chỉ các loại mô hình được gửi đến máy chủ để so sánh, được xác định bằng cách quét, mà bạn thấy trên màn hình và hoàn toàn không có tính cá nhân và không cho phép bạn xác định một người.

Do đó, kết quả của việc scan vân tay chỉ có bạn và không thể nào tiếp cận với bất kỳ người nào khác, đảm bảo an toàn dấu vân tay. Công nghệ Biofinger – usa là công nghệ sinh trắc dấu vân tay có chức năng này.

1. Fmtech lấy dấu vân tay bằng cách nào?

Fmtech sẽ lấy dấu vân tay của bạn bằng máy quét vân tay. Máy này được kết nối với một máy tính. Bạn sẽ đặt tay mình lên màn hình máy quét vân tay, hình ảnh dấu vân tay của bạn sẽ hiển thị trực tiếp lên máy tính. Chúng tôi sẽ xuất kết quả báo cáo dựa vào hình thái dấu vân tay này của bạn và không lưu trữ chúng. Fmtech đảm bảo không có bản sao lưu dấu vân tay nào được thực hiện.

2. Fmtech giữ gìn thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Fmtech sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ chăm sóc khác hàng và tư vấn nâng cao, các chương trình huấn luyện 3 – 6 tháng. Riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích bất hợp pháp. Mọi hành động bất hợp pháp đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Fmtech giữ Thông tin cá nhân của bạn (email, số điện thoại, tên) trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn nhằm cung cấp cho bạn các dịch vụ tối ưu của chúng tôi.

4. Fmtech có thể thay đổi các điều khoản của Chính sách Bảo mật này?

FmtechT thỉnh thoảng có thể thực hiện các thay đổi và chỉnh sửa Thông báo bảo mật này. Vui lòng kiểm tra Chính sách bảo mật này thường xuyên trên website để xem những thay đổi và những điều này có thể ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

5. QUAN TRỌNG

Thông báo bảo mật này cung cấp cho bạn tất cả các thông tin cần thiết (theo cách dễ dàng tiếp cận) để đưa ra một sự lựa chọn có thông tin về việc có nên sử dụng trang web của chúng tôi hay không và gửi thông tin cá nhân của bạn tới Fmtech hay không.

Sự hài lòng của bạn là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra các dịch vụ chất lượng cao cho cộng đồng. Vì vậy, lưu trữ thông tin cá nhân của bạn là cách chúng tôi thông báo nhanh nhất đến bạn các dịch vụ hữu ích của chúng tôi.

Và cam kết này đóng vai trò bảo mật và tạo sự an toàn cho bạn.

Scroll
0904984618